1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1

Category: Gyventojų sveikatos stebėsena

0

Išvengiamos hospitalizacijos

Išvengiamos hospitalizacijos – tai hospitalizacijos, kurių galima išvengti imantis prevencinių priemonių ir (ar) laiku teikiant reikiamą ambulatorinę sveikatos priežiūrą. Lietuvoje išvengiamų hospitalizacijų stebėsena vykdoma pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą rodiklių sąrašą ir...

0

Palangos miesto savivaldybės gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių pokyčiai

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena leidžia įvertinti savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę bei sveikatos rizikos veiksnius. Remiantis visuomenės sveikatos stebėsenos duomenimis, planuojamos ir įgyvendinamos savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės, vykdoma...

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1