Projektai

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2020 metais vykdo:

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-31-0007 „Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas tikslinių grupių asmenims Palangos miesto savivaldybėje

Pagrindinė problema, kurią siekiama išspręsti įgyvendinant projektą, yra nepakankamas vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių sveikatos žinių lygis. Nepakankamai išprusę sveikatos srityje žmonės rečiau nei kiti profilaktiškai tikrinasi arba skiepijasi, rečiau renkasi sveiką gyvenimo būdą, dažniau turi žalingų įpročių ir pan. Projekto tikslas – padidinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį ir suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. Įgyvendinant projektą bus organizuojami informaciniai, šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai, ir pan. veiksmai, skirti tiesiogiai informuoti, šviesti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis, formuoti sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius, skleisti gerąją patirtį tikslinių grupių asmenims. Projekto tikslinės grupės – vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. Įgyvendinus projektą Palangos miesto savivaldybėje bus padidintas vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų sveikatos raštingumo lygis, suformuoti pozityvūs sveikos elgsenos įpročiai, pagerinta gyvenimo kokybė.

Projektas finansuojamas ES fondų lėšomis, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis ir Palangos miesto savivaldybės lėšomis.

Projekto trukmė: 2020-08-01 (pratęstas 6 mėn.)