Projektai

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 metais vykdo šiuos projektus:

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-31-0007 „Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas tikslinių grupių asmenims Palangos miesto savivaldybėje

Pagrindinė problema, kurią siekiama išspręsti įgyvendinant projektą, yra nepakankamas vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių sveikatos žinių lygis. Nepakankamai išprusę sveikatos srityje žmonės rečiau nei kiti profilaktiškai tikrinasi arba skiepijasi, rečiau renkasi sveiką gyvenimo būdą, dažniau turi žalingų įpročių ir pan. Projekto tikslas – padidinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį ir suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. Įgyvendinant projektą bus organizuojami informaciniai, šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai, ir pan. veiksmai, skirti tiesiogiai informuoti, šviesti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis, formuoti sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius, skleisti gerąją patirtį tikslinių grupių asmenims. Projekto tikslinės grupės – vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. Įgyvendinus projektą Palangos miesto savivaldybėje bus padidintas vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų sveikatos raštingumo lygis, suformuoti pozityvūs sveikos elgsenos įpročiai, pagerinta gyvenimo kokybė.

Projektas finansuojamas ES fondų lėšomis, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis ir Palangos miesto savivaldybės lėšomis.

Projekto trukmė: 2020-08-01

„Psichikos sveikatos stiprinimas ir sveikatos žinių ugdymas“

Šio projekto tikslas yra pagerinti įvairioms amžiaus grupėms priklausančių Palangos gyventojų sveikatos žinias ir sustiprinti psichinę sveikatą. Organizuojant renginius, atsižvelgiama į užsiėmimų poreikį bei, kokios temos yra aktualiausios šiomis dienomis. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikams, kadangi psichinės sveikatos stiprinimui rekomenduojama skirti dėmesį nuo mažų dienų. Diskusijos apie savižudybę su jaunimu, paskaitos apie miego reikšmę bei lytiškumo ugdymas yra tik kelios iš siūlomų veiklų. Tikima, kad šis projektas gali prisidėti prie gyventojų psichinės sveikatos gerovės didinimo.

Projektas finansuojamas iš Palangos miesto savivaldybės biudžeto ir valstybės dotacijų.
Projekto trukmė: kovas – gruodis.

„Sveikatos paslaptis – fizinis aktyvumas kiekvieną dieną“

Projekto tikslas – skatinti Palangos miesto gyventojus būti fiziškai aktyviais, pasirenkant įvairias aktyvumo formas ir taip sumažinti sergamumą lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, nutukimo riziką, pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę ir mažinti sveikatos netolygumus.Nuo vasario iki pat gruodžio mėnesio bus organizuojami fizinio aktyvumo užsiėmimai, kurie užtikrins, kad visos amžiaus grupės galės užsiimti mėgstama veikla. Taip pat bus organizuojamos paskaitos, kurių metų bendruomenės nariai turės galimybę gilinti sveikatos žinias ir pasisemti motyvacijos propaguoti sveiką gyvenimo būdą ilgam laikui. Tikimasi, kad šios treniruotės Palangos miesto žmonėms padės palaikyti fizinį aktyvumą ir išlaikyti jį visus metus.

Projektas finansuojamas iš Palangos miesto savivaldybės ir valstybės biudžeto dotacijų.
Projekto trukmė: vasaris – gruodis.