1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1

Projektai

 

2023-03-01 užbaigtas projektas LT03-2-SAM-K01-012 „Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje“ finansuojamą  Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata” lėšomis.

Projekto lėšomis atnaujinti ir metodinėmis priemonėmis aprūpinti 40 sveikatos kabinetų, penkiolikoje įvykdyti paprastojo remonto darbai (3 Palangoje, 3 Skuodo rajone ir 9 – Klaipėdos rajone.). Bendrai visi partneriai įsigijo apie 2 tūkst. vnt. įvairios reikalingos įrangos ir metodinių priemonių, būtinų prevencinio darbo vykdymui ir tinkamam sveikatos kabinetų aprūpinimui. Iš šių priemonių apie 80 proc. yra psichikos sveikatos stiprinimui ir priklausomybių prevencijai skirtos priemonės. Šis projektas padės užtikrinti vienodą sveikatos stiprinimo ir sveikatos išsaugojimo, prevencinių veiklų prieinamumą savivaldybėse.

Projekto metu Klaipėdos rajone atnaujinti 9 sveikatos priežiūros kabinetai, 22 sveikatos priežiūros kabinetai aprūpinti sveikatos mokymo priemonėmis, kurių iš viso įsigyta 665 vnt.,  naujų sveikatos mokymo priemonių pagalba pravesta daugiau nei 50 užsiėmimų, priemones įvertinti  jau spėjo daugiau nei 500 mokinių

Skuodo rajono savivaldybėje atnaujinti 3 sveikatos priežiūros kabinetai, 8  aprūpinti sveikatos mokymo priemonėmis, kurių įsigyta 256 vnt.,  naujų sveikatos mokymo priemonių pagalba pravesta daugiau nei 20 užsiėmimų, kurių metu priemones išmėgino daugiau nei 250 vaikų

Palangos miesto savivaldybėje suremontuoti 3 sveikatos kabinetai.  Iš viso 11 sveikatos kabinetų, esančių ugdymo įstaigose, buvo atnaujinti darbo ir metodinėmis priemonėmis (100 proc.), kuriuose tikslinei mokyklų bendruomenei paslaugas šiuo metu teikia 5 visuomenės sveikatos specialistai. Iš viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu iki 2022 m. spalio mėn. buvo apmokyti ir paslaugas teikė 7 visuomenės sveikatos specialistai (100 proc.).

Palangos miesto savivaldybės ugdymo įstaigose panaudojant Projekto metu įsigytas metodines priemones vien tik 2022 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais pravestos 73 sveikatos mokymo veiklos 1201 mokiniui.

***

2023-03-01 project LT03-2-SAM-K01-012 “Inclusive health education in a health-enhancing environment” was completed. The project was funded by the “Health” program of the Financial Mechanism of the European Economic Area.

With the funds of the project, 40 public health worker’s cabinets were renovated and equipped with methodological tools. Simple repair work was carried out in fifteen (3 in Palanga, 3 in Skuodo district, and 9 in Klaipėda district.). In total, all partners purchased about 2 thousand various necessary equipment and methodological tools which are important for the implementation of preventive work and the proper function of health cabinets. About 80 percent of these purchased tools are for improving mental health and preventing addictions. This project will help to ensure equal availability of health promotion, health preservation and will ensure accesability to preventable measures in the district of Klaipėda.

During the project, 9 healthcare cabinets were fully renovated in the Klaipėda district, 22 healthcare offices were equipped with health promotion and education tools, of which a total of 665 units were purchased. Purchased tools were already used during 50 lectures and more than 500 students were able to experience the benefits of these new health promoting tools.

In the municipality of Skuodas district, 3 health care cabinets were fully renovated and 8 cabinets were equipped with health education tools. To equip these cabinets 256 health promotion gandgets were purchased. More than 20 classes were organized using the new health education tools. During these 20 classes more than 250 children experienced the benfits of these gadgets.

3 health cabinets were repaired in Palanga Municipality. A total of 11 health rooms located in educational institutions were renewed with working and methodological tools (100%), where currently 5 public health specialists provide services to the target school community. From the beginning of the project until October 2022, 7 public health specialists were trained (100%). In addition, all of these professionals have also provided health services.

Using the methodological tools acquired in the project, 73 health education activities were provided to 1201 students in the educational institutions of Palanga city from 2022 September to 2022 December.

(Atnaujinta: 2023-05-12)

*************************

 

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriais – Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Skuodo rajono savivaldybės administracija ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą ,,Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje“ (toliau – Projektas), Nr. LT03-2-SAM-K01-012, finansuojamą iš 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos (toliau – EEE) finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ srities lėšomis. Projekto biudžetas – 287 852,17 Eur, iš jų paramos lėšos sudaro 213 010,61 Eur, 26 proc. kiekvienam partneriui finansuoja jų savivaldybės. Pagrindinis projekto tikslas – ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis, siekiant pagerinti prevenciją ir mažinti sveikatos netolygumus.

Įgyvendinant projektą, buvo siekiama Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose pagerinti sveikatos rizikų prevenciją ir mažinti sveikatos netolygumus. Investuojant į sveikatos priežiūrą,  skatinamas sveikas gyvenimo būdas ir taip mažinama būsimų susirgimų rizika.

Projekto lėšomis atnaujinti ir metodinėmis priemonėmis aprūpinti 40 sveikatos kabinetų, penkiolikoje įvykdyti paprastojo remonto darbai (3 Palangoje, 3 Skuodo rajone ir 9 – Klaipėdos rajone.). Bendrai visi partneriai įsigijo apie 2 tūkst. vnt. įvairios reikalingos įrangos ir metodinių priemonių, būtinų prevencinio darbo vykdymui ir tinkamam sveikatos kabinetų aprūpinimui. Iš šių priemonių apie 80 proc. yra psichikos sveikatos stiprinimui ir priklausomybių prevencijai skirtos priemonės. Šis projektas padės užtikrinti vienodą sveikatos stiprinimo ir sveikatos išsaugojimo, prevencinių veiklų prieinamumą savivaldybėse.

Tiesioginę projekto naudą jau patiria vaikai ir jaunimas, lankantys ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigas. Vien tik Palangos miesto savivaldybės ugdymo įstaigose panaudojant Projekto metu įsigytas metodines priemones 2022 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais pravesta virš 70 sveikatos mokymo veiklų per 1200 mokinių. Siekiant stiprinti psichoemocinę būklę ir skatinti fizinį aktyvumą daug dėmesio skirta aktyvioms ir sveikoms pertraukoms mokyklose. Viena labiausiai pasiteisinusių interaktyvių priemonių, kuri buvo naudojama pertraukų metu – interaktyvios lėkštės.  Žaidžiamas interaktyvus žaidimas  „Gaudynės“, kurio pagalba skatinamas mokinių judėjimas, atminties lavinimas. Visuomenės sveikatos specialistai pastebi, kad interaktyvių lėkščių naudojimas suteikia mokiniams teigiamas emocijas ir sukelia didelį įspūdį. Įsigyti ir edukacijoms naudojami funkcionalūs šviesos stalai su priemonių rinkiniais, leidžia išmokinti vaikus atpažinti, suvokti, įvardyti ir valdyti savo emocijas. Pastaruosius galima naudoti viduje ir lauke, tai puiki priemonė žaidimui, pažinimui, kūrybai. Besikeičiančios šviesos stalo spalvos mažiesiems sužadina smalsumą, padeda ilgesniam laikui sukaupti dėmesį, ramina. Ant šviesos rėmelio gali piešti du vaikai vienu metu iš abiejų pusių ir tai padeda mokytis bendradarbiauti, draugauti, atsikratyti streso.

Psichoaktyvių medžiagų prevencijai įsigyti ir naudojami įvairūs imitaciniai muliažai. Vienas iš įdomesnių ugdant šioje srityje 7-8 klasių mokinius imitacinių rūkančiojo plaučių palyginamasis rinkinys su dvigubu stovu. Mokiniai pamatę sveikus, nerūkančio žmogaus plaučius ir pajuodusius rūkančiojo žmogaus plaučius iš karto susimąsto, ar norėtų, kad jų plaučiai būtų tokie. Pripūtimo funkcija leidžia mokiniams analizuoti, kas vyksta su sveikais plaučiais ir kaip kinta plaučiai pripildyti tabako dūmų, kaip pažeistos alveolės, kaip jos išsipučia, taip pat mokinius susimąstyti apie rūkymo žalą priverčia pažeistuose plaučiuose užčiuopiami plaučių vėžio augliai. Tokios metodinės, realybę imituojančios vaizdinės priemonės, turi didesnį teigiamą poveikį, siekiant  perteikti žalingų įpročių pasekmes paauglio sveikatai.

Projekto investicijos yra tiesiogiai susijusios su vaikų ir jaunimo sveikatos gerinimu bei ligų prevencija ir gyvenimo būdo įpročių formavimu, todėl pozityvus pavyzdys bus perduodamas pirmiausiai artimiausiai tikslinės grupės aplinkai. Be to, net ir nesanti artima aplinka yra paveiki per visuomenėje įsivyraujančius sveikesnius gyvensenos įpročius. Verta paminėti, kad sėkmingai vykdoma prevencija ilgainiui sumažina sveikatos sistemos apkrovimą dėl mažesnio sergamumo, todėl netiesiogiai naudą patiria ir visa visuomenė.

 

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

 

Skuodas

Projekto ,,Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje“  lėšomis Skuodo rajono savivaldybėje suremontuoti 3 sveikatos kabinetai, kuriuose visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas jau teikia visuomenės sveikatos specialistai. Ylakių vaikų lopšelyje-darželyje, Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje ir Ylakių gimnazijojesveikatos kabinetai papildyti ir atnaujinti naujomis priemonėmis. Nupirktos priemonės: magnetiniai kilimėliai – 2 vnt.; interaktyvios grindys – 3 vnt.; darbo kėdės – 6 vnt.; lankytojų kėdės – 6 vnt.; kušetės – 2 vnt. Šiuo metu įsigyjamos priemonės: garso matuoklis – 1 vnt.; oro kokybės matuoklis – 1 vnt. Taip pat atnaujinami baldai: rakinama spinta rūbams laikyti; rakinama spinta veiklos priemonėms laikyti; rakinama komoda veiklos  priemonėms laikyti; elektra reguliuojamas stalas – 2 vnt.

Klaipėdos rajonas

Klaipėdos rajone jau atnaujinti 9 sveikatos  kabinetai, kuriuose jau visai netrukus visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teiks visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.

Projekto metu darbo kokybei ir našumui gerinti įsigyta kompiuterinės įrangos: 20 mobiliųjų telefonų, 13 nešiojamųjų kompiuterių, 18 spausdintuvų, 100 planšetinių kompiuterių, 10 mini garso kolonėlių, vaizdo kamerų su mikrofonais, 4 interaktyvių grindų sistemos.

Projekto dėka  sveikos gyvensenos ugdymo užsiėmimai bus aktyvesni ir integruoti į bendruosius ugdymo dalykus.

***

The Public Health Bureau of Klaipėda District Municipality together with partners – Klaipėda District Municipal Administration, the Public Health Bureau of Palanga City Municipality and Skuodas District Municipal Administration are implementing the Project LT03-2-SAM-K01-012 “Inclusive health education in a health-promoting environment” funded under the “Health” Programme of the European Economic Area Financial Mechanism.

Providing health rooms in pre-primary and school education institutions with methodological tools to improve prevention and reduce health inequalities.

The Project aims to improve the prevention of health risks and reduce health inequalities in pre-primary and school education institutions in Klaipėda County.

It is very important to carry out preventive work at a younger age, when children and young people are more responsive and develop their habits, which inter alia they can also pass on to their environment and to the adults around them. It is important to do this work in a way that is attractive and engaging for children and young people. In order to ensure the smooth performance and continuity of this activity, the appropriate environment and infrastructure are needed – the means to enable the educational function and to promote the prevention in an appropriate and attractive way and using innovative methods. It would also enable health professionals working with the acquired tools to better identify health concerns of children and help them.

Investments in healthcare promote healthy lifestyle and minimise the risk of future diseases. In Klaipėda district, 9 rooms will be renovated and 20 rooms will be equipped with methodological tools. Together with partners, a total of 15 health classrooms will be renovated and 39 classrooms will be equipped with methodological tools.

Palanga

Using funds of the Project “Inclusive health education in a health-promoting environment” in Palanga City Municipality, 3 health rooms have already been refurbished and 4 upgraded and public health specialists are now providing public health services there.

The workstations in the health care rooms have been upgraded with new furniture (tables, chairs, cabinets), couches, multifunction printers and mobile phones. The Project funds are earmarked for purchase of a total of more than 1,000 pieces of equipment and methodological tools necessary for the implementation of preventive work and for the proper provision of the health rooms. Most of the methodological tools are intended for strengthening of mental health and prevention of addictions, and some of them have already been purchased and will soon reach educational institutions of Palanga City Municipality. At least 220 pupils attending educational institutions of Palanga City Municipality will benefit from the services in the renovated and improved rooms. The total number of pupils attending educational institutions in Palanga City Municipality is 2,789 (as of 1 September 2021).

The Project outcomes will directly contribute to improving prevention and reducing health inequalities and will more effectively enhance the physical and mental well-being of children and young people in the municipality. The health rooms in pre-primary and school education institutions, which have been renovated and supplied with equipment as part of the Project, will continue to operate after its implementation and the achievement of the Project goals and the provision of quality health services to children and young people will therefore continue.

Skuodas

Using funds of the Project “Inclusive health education in a health-promoting environment” in Skuodas District Municipality 3 health rooms have been renovated and public health specialists are already providing public health services there. The health services are available in Ylakiai nursery-kindergarten, Mosėdis nursery-kindergarten and Ylakiai gymnasium.

Health rooms have been supplemented and refurbished with new equipment: Purchased equipment: Magnetic mats, 2 pcs. Interactive floors, 3 pcs. Office chairs, 6 pcs. Visitor chairs, 6 pcs. Couches, 2 pcs. Equipment currently being acquired: Sound meter, 1 pc and Air quality meter, 1 pc. Furniture – lockable wardrobe for clothes; lockable cabinet for work tools; lockable chest of drawers for work tools. Electric adjustable desk, 2 pcs.

Klaipeda district

In Klaipėda district, 9 healthcare rooms have already been renovated and will soon be used by public health specialists to provide public health services.

During the Project, the following computer equipment was acquired for improving the quality and productivity of work: 20 mobile phones, 13 laptops, 18 printers, 100 tablets, 10 mini-speakers, video cameras with microphones, 4 interactive floor systems, in order to enhance and integrate healthy lifestyle activities into the general education curriculum.

***

(Atnaujinta 2023-02-01)

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1