1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1

Sveikatą stiprinanti/aktyvi mokykla

Kodėl aktyvi mokykla?

Aktyvi mokykla – mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdienį mokyklos gyvenimą.

 • Mokykla, pripažinta aktyvia mokykla, savo bendruomenei praneša, kad joje yra skatinamas mokinių fizinis aktyvumas visą dieną (kelyje į mokyklą ir iš jos, kūno kultūros pamokų metu, per pertraukas, būreliuose, lauke, laisvalaikiu).
 • Šioje mokykloje trumpinamas pasyvaus sėdėjimo laikas.
 • Keliamas kūno kultūros pamokų prestižas diegiant vaikams patrauklų, įtraukiantį, suteikiantį žinių, didinantį fizinį pajėgumą ir keliantį teigiamas emocijas kūno kultūros pamokų turinį.
 • Skatinamas fizinis aktyvumas po pamokų ir per atostogas.
 • Kuriama fizinė aplinka, skatinanti fizinį aktyvumą ir formuojanti fizinės veiklos visiems kultūrą.
 • Stengiamasi įtraukti į fizinio aktyvumo veiklą visą mokyklos bendruomenę ir partnerius.
 • Fizinis aktyvumas tampa neatsiejama kasdiene veikla.

Aktyvi mokykla veikia 5 veiklos srityse:

 1. Fizinio aktyvumo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas
 2. Fizinį aktyvumą skatinanti veikla
 3. Fizinė aplinka
 4. Žmogiškieji ir materialiniai ištekliai
 5. Fizinio aktyvumo veiklos sklaida

Kiekviena veiklos sritis dera tarpusavyje ir yra nukreipta į visos mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimo veiklos palaikymą bei jos didinimą ateityje.

Pagrindiniai žingsniai kuriant aktyvią mokyklą​:

 • Aktyvios mokyklos koncepcijos išaiškinimas, asmenų grupės ar asmens, atsakingo už fizinio aktyvumo skatinimą, paskyrimas.
 • Mokyklos fizinio aktyvumo skatinimo veiklos įsivertinimas.
 • Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje plano parengimas.

 

Palangos miesto savivaldybėje yra trys sveikatą stiprinančios ir dvi aktyvios mokyklos.

 

Veiklą reglamentuojantys dokumentai:

 

Kviečiame visas mokyklas rūpintis savo bendruomenių fiziniu aktyvumu ir tapti 

aktyviomis mokyklomis!

 

Norėdami sužinoti daugiau informacijos kreipkitės į konkrečioje ugdymo įstaigoje dirbantį visuomenės sveikatos priežiūros specialistą KONTAKTAI.

 

Išsamią informaciją apie sveikatą stiprinančias mokyklas ir jų tinklą rasite čia.

Išsamią informaciją apie aktyvias mokyklas ir jų tinklą rasite čia.

 

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1