1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1

Sveikatą stiprinanti/aktyvi mokykla

Kodėl aktyvi mokykla? AKTYVI MOKYKLA

Aktyvi mokykla – mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdienį mokyklos gyvenimą.

 • Mokykla, pripažinta aktyvia mokykla, savo bendruomenei praneša, kad joje yra skatinamas mokinių fizinis aktyvumas visą dieną (kelyje į mokyklą ir iš jos, kūno kultūros pamokų metu, per pertraukas, būreliuose, lauke, laisvalaikiu).
 • Šioje mokykloje trumpinamas pasyvaus sėdėjimo laikas.
 • Keliamas kūno kultūros pamokų prestižas diegiant vaikams patrauklų, įtraukiantį, suteikiantį žinių, didinantį fizinį pajėgumą ir keliantį teigiamas emocijas kūno kultūros pamokų turinį.
 • Skatinamas fizinis aktyvumas po pamokų ir per atostogas.
 • Kuriama fizinė aplinka, skatinanti fizinį aktyvumą ir formuojanti fizinės veiklos visiems kultūrą.
 • Stengiamasi įtraukti į fizinio aktyvumo veiklą visą mokyklos bendruomenę ir partnerius.
 • Fizinis aktyvumas tampa neatsiejama kasdiene veikla.

Aktyvi mokykla veikia 5 veiklos srityse:

 1. FA veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas
 2. Fizinį aktyvumą skatinanti veikla
 3. Fizinė aplinka
 4. Žmogiškieji ir materialiniai ištekliai
 5. Fizinio aktyvumo veiklos sklaida

Kiekviena veiklos sritis dera tarpusavyje ir yra nukreipta į visos mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimo veiklos palaikymą bei jos didinimą ateityje.

Pagrindiniai žingsniai kuriant aktyvią mokyklą​:

 • Aktyvios mokyklos koncepcijos išaiškinimas, asmenų grupės ar asmens, atsakingo už fizinio aktyvumo skatinimą, paskyrimas.
 • Mokyklos fizinio aktyvumo skatinimo veiklos įsivertinimas.
 • Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje plano parengimas.

Veiklą reglamentuojantys dokumentai:

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. V-1059 „Dėl Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos sudarymo” ​
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. V-651/V-665 „Dėl Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kontaktai konsultacijoms

Norėdami pasikonsultuoti  kreipkitės į ugdymo įstaigoje dirbantį mokinių visuomenės sveikatos priežiūros specialistą.

Kviečiame visas mokyklas rūpintis savo bendruomenių fiziniu aktyvumu ir tapti aktyviomis mokyklomis.

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1