1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1

Category: Visuomenės sveikatos stebėsena

0

Išvengiamos hospitalizacijos

Išvengiamos hospitalizacijos – tai hospitalizacijos, kurių galima išvengti imantis prevencinių priemonių ir (ar) laiku teikiant reikiamą ambulatorinę sveikatos priežiūrą. Lietuvoje išvengiamų hospitalizacijų stebėsena vykdoma pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą rodiklių sąrašą ir...

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1