1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1

Privalomasis sveikatos mokymas

Palangos miesto savivaldybės visuomenės  sveikatos biure vykdomi  šie privalomieji mokymai:

  • Privalomasis higienos įgūdžių mokymas – mokymas, kuriuo siekiama suteikti higienos žinių ir formuoti įgūdžius, padedančius apsaugoti gyventojų bei sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąraše esančių asmenų sveikatą.
  • Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas – mokymas, kurio tikslas – išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir laiku suteikti jam pirmąją pagalbą.

Paslaugų kainos

Daugiau informacijos apie privalomuosius sveikatos mokymus galite rasti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-69 ,,Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo.

 

Dėl privalomųjų  mokymų kreiptis tel. 8 663 61 420 arba el.p. stiprinimas@palangosvsb.lt

 

 

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1