1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1

Visuomenės sveikatos stebėsena

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Pagrindiniai visuomenės sveikatos stebėsenos uždaviniai:
1. Nuolat stebėti, analizuoti visuomenės sveikatą, ją veikiančius veiksnius ir jų kitimo tendencijas.
2. Teikti valstybės institucijoms, visuomenei informaciją apie visuomenės sveikatos būklę ir jos kitimo priežastis, reikalingą ūkio plėtros, socialinės raidos, prevencinės (profilaktinės) medicinos, sveikatos apsaugos sistemos valdymo sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms.
3. Formuoti bendrą visuomenės sveikatos duomenų sistemą.

 

Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos:

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaita

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaita

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaita

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 2019 metų stebėsenos ataskaita

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 2018 metų stebėsenos ataskaita

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 2017 metų stebėsenos ataskaita

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveiaktos biuro 2016 metų stebėsenos ataskaita

 

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1