1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1

MOKYKLŲ BENDRUOMENĖS GEBĖJIMŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMAS

Mokymų tikslas – didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą,  reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais.

Mokymai vykdomi iki 12 darbuotojų grupei (toliau – grupė). Minimalus grupės narių skaičius yra 8.

Bendra mokymų trukmė – 40 valandų. Iš jų 8 valandos yra skirtos nuotoliniams mokymams, o likusios 32 valandos – kontaktiniam darbui su darbuotojais, dalyvaujančiais mokymuose. Vieno mokymų užsiėmimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.

Mokymai vykdomi 3–8 mėnesius rengiant mokymų užsiėmimus darbuotojams  ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį

  • Komanda pirmojo mokymų užsiėmimo su grupe metu aptaria aktualias mokyklai problemas, susijusias su vaikų psichikos sveikata (toliau – problemos), į kurias atsižvelgdama komanda kartu su grupe sudaro preliminarų tolesnių mokymų planą (toliau – planas). Plane nurodomos grupei aktualios problemos, kurios bus nagrinėjamos konsultacijų metu.  Atliekamas grupės narių raštingumo psichikos sveikatos srityje įvertinimas. 
  • Toliau antrojo ir kitų mokymų užsiėmimų metu komanda su grupe atlieka atvejų analizes, taiko kitus metodus ir ieško galimų nustatytų problemų sprendimo būdų. Po kiekvieno mokymų užsiėmimo komanda per 5 darbo dienas parengia teorines ar praktines rekomendacijas, skirtas padėti išspręsti aptartas problemas, ir pasidalina jomis su grupe. Pateiktas rekomendacijas grupė pritaiko praktikoje bei aptaria jų taikymo patirtį kitų užsiėmimų metu.
  • Pasibaigus mokymams, komanda artimiausius tris mėnesius palaiko ryšį su grupe abiem pusėms priimtina forma ir prireikus konsultuoja grupės narius dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir kitų kylančių klausimų. Konsultavimo dažnis, kiekis ir forma yra suderinamas su grupe, atsižvelgiant į grupės poreikius.
  • Praėjus 3 mėnesiams po mokymų pabaigos, komanda susitinka su grupe ir aptaria, kaip jai sekėsi įgyvendinti rekomendacijas, su kokiais iššūkiais buvo susidurta bei prireikus konsultuoja kitais susijusiais klausimais. Susitikimo trukmė – ne trumpesnė nei 1,5 valandos. Susitikimo metu komanda atlieka grupės narių apklausą.

Iškart pasibaigus mokymams, Biuras mokymuose dalyvavusiai mokyklai ir grupės nariams išduoda skaitmeninius arba popierinius dalyvavimo mokymuose pažymėjimus.

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1