1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1

Baziniai savižudybių prevencijos mokymai

Bazinių mokymų tikslas – išmokyti savivaldybių gyventojus atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir suteikti informacijos apie galimą psichologinę pagalbą. 

Baziniai mokymai skirti asmenims nuo 16 metų amžiaus

Bazinių mokymų trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos, iš kurių bent 1 valanda yra skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti. 

Baziniai mokymai vykdomi ne mažiau kaip 10 asmenų grupei (toliau – grupė). Grupės sudėtį formuoja instruktorių komanda.

Bazinius mokymus savivaldybės gyventojams organizuoja ir vykdo savivaldybės teritorijoje veikiantis Biuras arba kitos savivaldybės Biuras, teikiantis visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybėje pagal savivaldybių bendradarbiavimo sutartį.

Bazinius mokymus vykdo komanda, kurią sudaro ne mažiau negu 2 Biuro arba kito mokymų tiekėjo instruktoriai.

Biuro arba kito mokymų tiekėjo vykdomą bazinių mokymų programą turi sudaryti šios savižudybių prevencijos temos:

  1. Mitai ir faktai apie savižudybes. Savižudybės rizikos ženklai ir jų atpažinimas.
  2. Ryšio su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu užmezgimo pagrindai. Emocinės paramos teikimas ir svarba.
  3. Pagalbos teikėjų vaidmuo ir identifikavimas bendruomenėje (vadovaujantis 2018 m. liepos 26 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-859 „Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Psichologinės pagalbos galimybės Lietuvoje.
  4. Praktinis situacijų modeliavimas ir įgūdžių formavimas bei tobulinimas: savižudybės rizikos ženklų atpažinimo, ryšio užmezgimo su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu, ir nukreipimo pagalbai.
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1