ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

KAS TAI YRA? Tarptautinė programa, kurią nuo 2013 m. Lietuvoje diegia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

KAM SKIRTA? Eksperimentavimo su psichoaktyviomis medžiagomis (išskyrus tabaku) ar nereguliaraus jų vartojimo patirtį turintiems 14–21 metų jaunuoliams, kurie dar nėra priklausomi.

KUO IŠSKIRTINĖ? Nemoralizuojantis, negąsdinantis, nesmerkiantis požiūris, interaktyvūs metodai, atvira erdvė kalbėtis, rasti atsakymus ir motyvuoti pokyčiams.

KO SIEKAMA? Ugdyti kritinį mąstymą, skatinti atsisakyti alkoholio ar narkotikų vartojimo ir sudaryti galimybes jauniems žmonėms būti išklausytiems bei suprastiems.

KOKIA TRUKMĖ? Trunka iki 10 valandų, kurios apima pradinį ir baigiamąjį pokalbius, 8 val. praktinius užsiėmimus grupėje.

KAS VYKDO? Palangos švietimo pagalbos tarnybos psichologas, baigęs specialią Ankstyvosios intervencijos programai vykdyti skirtą kvalifikacijos tobulinimo programą.

KADA VYKDO? Kai surenkama 6–12 jaunuolių grupė. Dalyvavimas gali būti savanoriškas ar įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

KAIP UŽSIREGISTRUOTI? Užpildyti prašymą galite čia

KONFIDENCIALUMĄ GARANTUOJAME!

Daugiau informacijos apie programos vykdymą Palangos miesto savivaldybėje rasite čia

Daugiau informacijos apie programą: http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencijaAIP_19A1-0457

2018 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintas Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas. Šio teisės akto pagrindu reglamentuota savivaldybių visuomenės sveikatos biurų kartu su pedagoginėmis psichologinėmis ar švietimo pagalbos tarnybomis bendra veikla organizuojant ir teikiant pagalbą eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus jauniems asmenims.