1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1

Ankstyvosios intervencijos programa jaunimui

KAS TAI YRA? Tarptautinė programa, kurią nuo 2013 m. Lietuvoje diegia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

KAM SKIRTA? Eksperimentavimo su psichoaktyviomis medžiagomis (išskyrus tabaku) ar nereguliaraus jų vartojimo patirtį turintiems jaunuoliams nuo 14 metų, kurie dar nėra priklausomi.

KUO IŠSKIRTINĖ? Nemoralizuojantis, negąsdinantis, nesmerkiantis požiūris, interaktyvūs metodai, atvira erdvė kalbėtis, rasti atsakymus ir motyvuoti pokyčiams.

KO SIEKAMA? Ugdyti kritinį mąstymą, skatinti atsisakyti alkoholio ar narkotikų vartojimo ir sudaryti galimybes jauniems žmonėms būti išklausytiems bei suprastiems.

KOKIA TRUKMĖ? Programą sudaro 3 dalys: pradinis pokalbis, 8 val. praktiniai užsiėmimai grupėje, baigiamasis pokalbis.

KAS VYKDO? Užsiėmimus veda Palangos švietimo pagalbos tarnyba ir Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai.

KADA VYKDO? Kai surenkama 6–12 jaunuolių grupė. Dalyvavimas gali būti savanoriškas ar įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

KAIP UŽSIREGISTRUOTI? Parašyti el. paštu jaunimas@palangosvsb.lt arba paskambink tel. 8 687 42 358.

 

PASLAUGA NEMOKAMA IR ANONIMIŠKA!

TU GALI TAI ĮVEIKTI!

PRISIJUNK!

 

Veikla organizuojama vadovaujantis  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-60/V-39 ,,Dėl Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

 

Daugiau informacijos apie programą: http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencijaAIP_19A1-0457

 

 

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1