1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1

Category: Visuomenės sveikatos stebėsena

0

Išvengiamos hospitalizacijos

Išvengiamos hospitalizacijos – tai hospitalizacijos, kurių galima išvengti imantis prevencinių priemonių ir (ar) laiku teikiant reikiamą ambulatorinę sveikatos priežiūrą. Lietuvoje išvengiamų hospitalizacijų stebėsena vykdoma pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą rodiklių sąrašą ir...

0

Vykdomas suaugusiųjų gyvensenos tyrimas Palangos miesto savivaldybėje

 Vadovaujantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“, įtvirtinančiais periodinius gyvensenos tyrimus, kaip...

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1