PSICHIKOS SVEIKATOS KOMPETENCIJŲ DIDINIMO ĮMONIŲ DARBUOTOJAMS PROGRAMA

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tikslas – ugdyti įmonių darbuotojų  kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įmonėse ir stiprinti darbuotojų psichikos sveikatą.

Bendra mokymų trukmė – ne mažiau kaip 40 val., iš jų praktinių užsiėmimų – ne mažiau kaip 25 val.

Užsiėmimų metu psichologo ir profesinės sveikatos priežiūros specialisto komanda perteiks žinias ir padės formuoti praktinius įgūdžius šiomis temomis:

  1. Psichikos sveikatos samprata, įtampa darbe ir jo įveika;
  2. Psichosocialiniai darbo aplinkos veiksniai, psichologinio smurto, persekiojimo ir kt. žalingų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių apraiškos darbo kolektyvuose, jų prevencija, taikant mokslu ir praktika grįstas streso valdymo programas;
  3. Darbingumas, jam įtakos turintys veiksniai, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybės, profesinis perdegimas, jo priežastys ir prevencija;
  4. Organizacinės priemonės įmonės ir asmens lygmeniu, socialinė parama darbe: rizikos atpažinimas, prevencija, intervencija;
  5. Pasirinkta kita įmonei aktuali tematika.

Kviečiame Palangos miesto savivaldybės įmones, kurios yra atlikusios psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą darbo vietose ir norinčias dalyvauti šiuose mokymuose. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis: tel. 8 624 57 998 arba el. paštu stiprinimas@palangosvsb.lt

Po mokymų įmonei bus pateiktos rekomendacijos  apie tęstinę veiklą, o darbuotojams išduodami pažymėjimai. Dalyvavimas nemokamas.

PASTABA: 2020 m. naujų įmonių NEBEREGISTRUOJAME.

Veikla organizuojama pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. V-590 „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.